1989

ακρυλικά σε λινό  

acrylique sur toile  

acrylic on canvas  

50x70 cm

Ιδιωτική συλλογή

Collection privée

Private collection

<< | <  |  >