Πολιτείες

από τον Simone Martini στον Κυριάκο Κρόκο  

Cités

de Simone Martini à Kyriakos Krokos

Cities

from Simone Martini to Kyriakos Krokos

2000  

70x70 cm

 

<< | <  |  >