Δειπνώντας με τη Μέρετ Οπενχάιμ   ακρυλικά σε λινό  

Dîner avec Méret Oppenheim   acrylique sur toile  

Diner with Meret Oppenheim   acrylic on canvas

2004

90x90 cm

<< | <  |  >