<< | <  |  >

Δειπνώντας με τη Μέρετ Οπενχάιμ   ακρυλικά σε λινό  

Dîner avec Méret Oppenheim   acrylique sur toile  

Diner with Meret Oppenheim   acrylic on canvas

2004

90x90 cm

Ιδιωτική συλλογή

Collection privée

Private collection