<< | <  |  >

Από τον Simone Martini στον Κυριάκο Κρόκο  

De Simone Martini à Kyriakos Krokos   

From Simone Martini to Kyriakos Krokos

2000   

70x70 cm