Επικίνδυνη στροφή,πιθανό τελευταίο τοπίο

ακρυλικά σε λινό

Virage dangereux,dernier paysage probable

acrylique sur toile

Dangerous turn,the last possible scene

acrylic on canvas  

1994  

110x125 cm

 

    

           

      

<< | <  |  >