<< | <  |  >

2010

Ακρυλικά σε λινό

Acrylique sur toile

Acrylics on canvas

140x140 cm

EMΣΤ

Μusée National d'art contemporain

National museum of contemporary art