<< | <  |  >

2009

Ακρυλικά σε λινό

Acrylique sur toile

Acrylics on canvas

110x110 cm

ΜΒΠ

Musée de la culture byzantine

Museum of byzantine culture