<< | <  |  >

2004  

ακρυλικά σε λινό  

acrylique sur toile  

acrylic on canvas  

110x125 cm

Πινακοθήκη ΑΠΘ

Pinacothèque de l'université Aristote de Thessalonique

Pinacotheque of Aristotle university of Thessaloniki