1997

ακρυλικά σε λινό

acrylique sur toile  

acrylic on canvas  

140x140 cm

Ιδιωτική συλλογή

Collection privée

Private collection

<< | <  |  >