<< | <  |  >

1986  ακρυλικά σε ξύλο acrylique sur bois

acrylic on wood  

80x125 cm