<< | <  |  >

Η κούκλα του Δαρβίνου κι άλλες πέντε ιστορίες  

La poupée de Darwin et cinq autres histoires

Darwin's dummy and five more stories

2009-2010

110x110 cm