2007

μολύβι σε χαρτί   

mine de plomb 

pencil on paper  

90x90 cm

 

 

<< | <  |  >