2007  

μολύβι σε χαρτί   

mine de plomb 

pencil on paper  

90x90 cm

<< | <  |  >